O USTANOVI

JU MS EKONOMSKO-HEMIJSKA ŠKOLA LUKAVAC

Play Video

Historija

Arhivska dokumentacija je sačuvana od 1960-te godine i u njoj je pronađeno da je 1960. godine upisano odjeljenje ekonomskih tehničara sa 38 učenika i imalo je oznaku 1– c. u to vrijeme dnevnici su se zvali upisnice; nije bilo matičnih knjiga ni silne administracije. Od tog vremena škola se stalno povećavala.

U augustu (27.08. ) 1971 godine odlukom gradskih vlasti formirana je Gimnazijsko-ekonomski školski centar. školske 1971/72 godine upisano je 17 odjeljenja ( 8 u gimnaziju, 9 u Ekonomsku školu). Te godine je objavljeno testiranje znanja učenika na nivou SR BiH. Od ukupno 12 škola Ekonomska škola iz Lukavca zauzela je 8.mjeto. Te godine je zajednica ekonomskih škola SR BiH pokrenula izlaženje školskog lista „Mladi ekonomista„ .

Školske 1972/73 godine došlo je do neočekivanog pritiska na Ekonomsku školu. To je bio razlog da lokalne vlasti odobre upis 1/6 učenika raspoređen ih u 4 odjeljenja.
Od aktuelnih problema obrazovanja i kulture na području općine Lukavac naročito je isticano pitanje daljeg rada bioskopa „Svatovac“, rad DTU „Partizan“ i smještaj omladine u „Zelengori“.

Školske 1974/75 godine na testiranju znanja učenika zauzeli smo 3.mjesto na nivou BiH. Zajednica obrazovanja Tuzla počela je sa stipendiranjem 10 učenika naše škole.

U novembru 1975 godine je izvršena verifikacija projekta naše današnje zgrade.Predmeti koji su tada izučavali bili su slični današnjim, sa različitim fondom časova. Predmet daktilografija sa mehanografijom je uveden u ekonomsku struktura na početku školske 1975/76 godine.Tokom 1979/80 godine učesnici su deligirani u rad Nastaničkog viječa,a ocjene iz vladanja su bile opisne. Ovo je bila godina završetka izgradnje sportske dvorane. Godine 1980/81 je upisana generacija Usmjerenog obrazovanja,čiji je tvorac Stipe Šuvar. 

Naša škola je upisala učenike u sljedeća zanimanja: ekonomski,komercjalni,financijski tehničar,knjigovođa na sistematskoj knjigovodstvenoj obradi,ekološki i medicinski tehničar.

JU MS Ekonomsko-hemijska škola Lukavac

Ukoliko imate pitanja, mozete nas kontaktirati
putem e-maila ili telefona.

Tel/Fax: 035 550 251
E-mail: juekoluk@bih.net.ba

Adresa: Školska 5, 75 300, Lukavac     Tel/Fax: 035 550 251     E-mail: juekoluk@bih.net.ba